BSBF Nieuwsbrief

 

Het Big Science Business Forum (BSBF) nadert snel

 

Het BSBF te Kopenhagen op 26 t/m 28 februari is het eerste evenement in zijn soort waar de 9 grootste Europese Big Science organisaties (zoals ESA, ESO, CERN, ITER) en 9 “Affiliated” Big Science organisaties (waaronder SKA) zich gezamenlijk met vertegenwoordigers vanuit wetenschap en industrie buigen over de toekomst van Big Science. Er komen tal van uitdagende thema’s aan bod, zoals langdurige samenwerking tussen wetenschap en industrie, de positie van het MKB en de financiering en steun vanuit overheden voor de ontwikkeling van grote, internationale en complexe wetenschappelijke infrastructuren. BSBF is een ontmoetingsplaats voor alle hierbij betrokken stakeholders. Vanuit Nederland hebben zich inmiddels 17 bedrijven aangemeld (waarvan 12 een plaats hebben gevonden binnen onze ILO-Net stand) en 15 deelnemers vanuit wetenschap, overheden, en kennisinstituten. Ruim 90% van de maximaal beschikbare 1000 registraties voor het BSBF zijn tot nog toe uitgegeven aan ca. 450 bedrijven en organisaties uit meer dan 30 verschillende landen. Hiervan zijn er 170 vertegenwoordigd op de beurs. Voor verdere informatie: zie https://bsbf2018.org/

 

De Nederlandse Industrie is goed vertegenwoordigd op BSBF

 

Het Nederlandse ILO-Net heeft direct na de aankondiging van het BSBF een stand van 15 vierkante meter op de beursvloer kunnen bemachtigen. Twaalf bedrijven hebben zich al in een vroeg stadium bij ons aangemeld en daarmee de mogelijkheid gekregen om zonder kosten hun expertises en diensten via deze stand, de breed verspreide BSBF brochure van ILO-Net, de BSBF website en de conference app onder de aandacht te brengen van de deelnemers. De overige aanwezige Nederlandse bedrijven en instellingen kunnen deze stand eveneens gebruiken als centrale ontmoetingsplaats, etc. Het ontwerp van de stand is inmiddels voltooid. Zie verder  ook:&nbsp en https://bsbf2018.org/exhibition/

 

Nederland organiseert voorts een speciale "meet & match" bijeenkomst tezamen met onze Deense en Zweedse collega’s. Deze vindt plaats in de middag van dinsdag 27 februari , waarbij de bedrijven en andere stakeholders uit de drie landen elkaar in een informele omgeving kunnen spreken en mogelijk ook initiatieven kunnen starten tot samenwerking. De Nederlandse ambassadeur zal hier als gastheer optreden. Tijdens deze bijeenkomst zal tevens het "Partners in Business" (PIB) initiatief officieel worden ingeluid. Dit initiatief is er op gericht om de samenwerking te stimuleren tussen bedrijven die opdrachten willen uitvoeren voor grootschalige wetenschappelijke infrastructuur, in het bijzonder voor CERN, ITER en ESRF (zie ook: link

 

 


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong