BSBF Pan-European ILO-meeting

De belangrijkste conclusie van deze eerste Europese vergadering van alle Big Science ILO's is dat we unaniem van mening zijn dat er een Europees ILO-Net moet komen. Denemarken en ESS nemen daarvoor het initiatief. Een volgende  Europees ILO-Net vergadering zal eind 2018 worden gehouden.

 

Voor het verslag van het BSBF evenement :
 
 
 
 

Hieronder zijn de presentaties te vinden die de ILO's van de deelnemende landen gaven tijdens deze eeste EU-ILO-Net meeting:

 

Op de vooravond van de BFBS werd de eerste Europese vergadering gehouden van alle Big Science ILO's.

Datum:  maandag, 26 februari, 2018


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong