Kabinetsreactie op rapport Rathenau instituut

 

Minister van OCW steunt, mede namens EZK, de rol van Industrial Liaison Officers en het Nederlandse ILO-net voor de ontwikkeling van grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

    • Infrastructuur voor excellente wetenschap
    • Werken aan verbeteringen van de return-on-investment
    • Brede impact

Link naar de brief: reactie op het rapport van het Ratthenau Instituut, 9 december 2019


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong