18 september 2019 bij Mikrocentrum: Jaarlijkse Big Science Industriebijeenkomst en tweede Themabijeenkomst "Optomechatronica".

De volgende bijeenkomst in de themareeks "Technological Challenges for Big Science" vindt plaats op woensdagmiddag 18 september 2019 in het Mikrocentrum in Veldhoven. Na een succesvolle eerste bijeenkomst over "Thermal Challenges" op 15 mei jl. bij het Mikrocentrum hebben ILO-net en Mikrocentrum nu gekozen voor het thema "Optomechatronica". Sprekers vanuit wetenschap en industrie zullen tijdens deze bijeenkomst voorbeelden en mogelijkheden voor co-development presenteren.

De volgende sessies van deze reeks zullen worden gewijd aan "Materialen" en "Robotica en Remote Handling". Over de data (komend en volgend jaar) van  deze bijeenkomsten zullen jullie nog nader worden geïnformeerd. Het is de bedoeling om de genoemde onderwerpen terug te laten komen op de Precisiebeurs op 13 en 14 november a.s. in het kader van de ontwikkeling van "sleuteltechnologie".

Voorafgaande aan de themabijeenkomst zal in de ochtend van 18 september de jaarlijkse "Big Science Industrie" (BSI) bijeenkomst plaatsvinden waarin de leden van het ILO-net de ontwikkelingen in hun veld zullen toelichten, en de mogelijkheden onder de aandacht zullen brengen voor high tech bedrijven om activiteiten te starten of in te tekenen op tenders van de Big Science faciliteiten. Daarbij zal er volop gelegenheid zijn voor vragen en discussie. Tijdens deze ochtendsessie zal in het bijzonder de aandacht worden gericht op de ontwikkeling van de faciliteiten voor de detectie van gravitatiegolven, zoals de Einstein Telescoop (ground-based) en LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

Voor alle aanwezigen zal er ruimschoots gelegenheid zijn om te netwerken tijdens de lunch die de overgang vormt van het ochtend- naar het middagprogramma.

U kunt zich aanmelden via inschrijfformulier:

Meld u direct gratis aan

 

We hopen jullie allen op 18 september 2019 te ontmoeten. Hieronder treffen jullie het programma aan:

 

Concept programma ILO-net Industriedag en themabijeenkomst d.d. 18 september:

 

09.30     Inloop

10.00     Opening en actuele ontwikkelingen rond  ILO                                  Geert Hellings (MC)/Eric Boom, Gerard Cornet (ILO-net)

10.30     Overzicht activiteiten binnen eigen werkterrein                                ILO’s 

11.30     Korte pauze

11.45     Technologische ontwikkelingen voor ET en LISA                               Eric Hennis (NIKHEF) 

 

12.30     Lunch en netwerken 

14.00     Themabijeenkomst; thema-introductie en rol ILO-net                      Gerard Cornet (ILO-net)

14.15     FSM and DM Technology for Astronomy                                           Ramon Navarro (NOVA)/Wouter Jonker (TNO)

14.45     Key Opto-Mechatronic challenges in the Einstein Telescope            Ernst Jan Buis (TNO)

15.15     Development of hydrophones for KM3Net                                       Marco Beijersbergen (Cosine BV)

15.45     Fiber Sensors for Big Science                                                           Rik Koppers (somnisolutions)

16:15     Afsluiting met networkborrel

  

Namens ILO-net en Mikrocentrum,

Gerard Cornet


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong