Gerard Cornet volgt Rob Klopping op als ILO-Net coordinator

"Scientists and engineers change the world" zegt Regina Dugan aan het begin van haar TED-talk. Ze laat overtuigend zien hoe wetenschap en technologie in de afgelopen eeuw onze wereld hebben veranderd. Op een manier die we vaak moeilijk voor mogelijk hadden kunnen houden. Verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen zijn daarbij de leidende (f)actoren.

Big Science is het speelveld waarin wetenschappers en ingenieurs elkaar ontmoeten en elkaar tot grote hoogte brengen. Wetenschappelijke vragen vergen vaak het uiterste van de technologie om die vragen te adresseren. De beantwoording van die vragen leidt vervolgens weer tot nieuwe vragen die minstens zo uitdagend zijn. Die cyclus wordt door Big Science voortdurend draaiende gehouden. En in het bijzonder binnen de NWO-instituten krijgt deze vorm van wetenschap gestalte. De instituten vormen daarmee dus een essentieel onderdeel van de NWO-organisatie.

De industrie is in deze cyclus onmisbaar. In toenemende mate is de industrie nodig om de complexe technologie te kunnen ontwikkelen. Het gebeurt echter niet vanuit de drijfveer om op korte termijn winst te maken. De belangrijkste motivatie komt voort uit de mogelijkheden om expertises te kunnen verbeteren of vernieuwen, om nieuwe technologie te kunnen introduceren in bestaande markten, of om geheel nieuwe markten in binnen- of buitenland te kunnen aanboren. Dat is dus ook niet zonder risico. De kost gaat voor de baat uit, je moet durven investeren, mislukking is een optie, maar als je niet schiet kun je niet scoren; high risk, maar ook high gain. De overheid kan, en moet helpen om die risico's te beperken. Alleen dan kan Big Science tot wasdom komen, ook in Nederland als relatief kleine speler.

Als stafmedewerker van het SRON Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek heb ik het speelveld van nabij kunnen aanschouwen. Ruimteonderzoek is één van de oudste takken van Big Science. Het heelal blijft (letterlijk) onzichtbaar als je niet de vaartuigen en instrumenten bouwt om buiten onze atmosfeer waarnemingen te kunnen doen. Nederland stond aan de basis van de oprichting van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, maar ook van ESO, en van CERN; waarin een klein land groot kan zijn...

Onze deelname aan deze Big Science faciliteiten wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de "industrial Liaison Officers", kortweg ILO's genoemd. Hun taak is om er voor te zorgen dat de industrie aangesloten blijft, en wordt, op het fundamentele onderzoek dat binnen de NWO-instituten wordt uitgevoerd. Zij zorgen er zo ook voor dat de industrie de opdrachten kan verwerven die door de Big Science faciliteiten worden uitgezet, en dat daarmee het rendement wordt verkregen van onze contributie aan deze internationale faciliteiten. Dat is niet altijd even makkelijk; wetenschap, industrie en overheid moeten elkaar begrijpen en een gezamenlijke agenda beheren. De return naar Nederland kan beter, en dat is ook een reden geweest voor de ILO's om elkaar te ondersteunen in een netwerk. Het initiatief daartoe is gekomen o.m. vanuit NIKHEF en DIFFER. Ik ben er trots op dat ik nu dit netwerk voor de komende drie jaar mag coordineren, en daarmee het pionierswerk van Rob Klopping en Toon Verhoeven mag vervolgen.

Mijn motivatie om dit te gaan doen is in eerste instantie inhoudelijk. Al sinds mijn studie Natuur- en sterrenkunde (VU Amsterdam) ben ik gefascineerd door de manier waarop we grenzen in de wetenschap kunnen verleggen. Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en creativiteit staan aan de basis. Vervolgens leveren complexe en vaak dure experimenten bewijskracht. Het in stand houden van die cyclus wordt ook steeds moeilijker. Het vereist uithoudingsvermogen, lange adem en het durven nemen van risico's. Het ecosysteem dat hierbij hoort is naar mijn overtuiging broos en kwetsbaar, in Europa, en in het bijzonder in Nederland. Voldoende redenen dus om hier aandacht aan te besteden, zeker vanuit NWO; Scientists kunnen tenslotte niet zonder engineers, en niet zonder een stimulerende, faciliterende en enthousiaste overheid.

Om enige inspiratie te krijgen met betrekking tot dit onderwerp, neem de moeite om de volgende video's te bekijken;

Wat is nodig om grenzen te verleggen; een TED talk door Regina Duncan (DARPA, Google, Facebook):

https://www.ted.com/talks/regina_dugan_from_mach_20_glider_to_humming_bi...

Wat zijn de uitdagingen in Big Science? ;

En waarom moeten we in Big Science blijven investeren? Een discussie met o.a. Steven Weinberg (university of Texas) en Sara Seager (MIT);


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong