Voucherregeling Internationaal Ondernemen

BuZa helpt mkb bij betreden buitenlandse markten
Voor mkb’s die willen starten op een nieuwe buitenlandse exportmarkt verstrekt het ministerie van Buitenlandse Zaken komend jaar weer verschillende subsidievouchers. Dit gebeurt op basis van de Voucherregeling Internationaal Ondernemen, de VIO.

Drie soorten vouchers
De vouchers kunnen alleen worden aangevraagd door mkb’s met weinig (of geen) ervaring op het gebied van export of buitenlandse markten. De regeling kent drie soorten vouchers (subsidie-waardebonnen) met elk een eigen insteek:

- Voucher Individuele Coaching: bedrijven met nog weinig (of geen ervaring) met internationaal ondernemen zijn vaak gebaat bij een duwtje in de goede richting. Zij kunnen deze voucher  aanvragen voor het inschakelen van een deskundige coach die helpt bij het maken van een goede internationaliseringsstrategie voor hun bedrijf. De voucher heeft een subsidiewaarde van 2.400 euro. Het coachingstraject heeft een duur van ongeveer vier maanden en geeft inzicht in de beste kansen en exportlanden voor uw bedrijf.

- Missievoucher (of 'Voucher Collectieve Activiteit'), bedoeld voor bedrijven die willen deelnemen aan een collectieve promotionele activiteit op een buitenlandse markt. Het kan daarbij gaan om: een gezamenlijke handelsmissie naar een buitenlandse markt, óf een collectieve beursinzending voor een buitenlandse vakbeurs (met meerdere individuele mkb-standhouders)
De voucher vergoedt 50% van de deelnamekosten tot een subsidiebedrag van 1.500 euro. Enige beperkte exportervaring is hier geen bezwaar, maar niet elke handelsmissie of beursinzending komt automatisch in aanmerking.

- Kennisvoucher (of 'Voucher Kennisverwerving'): bedrijven die zich (verder) willen positioneren op een buitenlandse markt zitten vaak met  juridische of fiscale vragen. Deze voucher vergoedt 50% van de kosten van een externe adviseur die u daarbij helpt, tot een subsidiebedrag van maximaal 2.500 euro. Deze voucher is met name bedoeld voor bedrijven die zich al hebben georiënteerd op een specifieke buitenlandse markt.

Meer informatie

Behoort uw bedrijf tot het mkb en herkent u zich in een van de bovenstaande profielen? Neem dan contact op met PNO. Wij kunnen u informeren over de verdere subsidievoorwaarden en desgewenst een aanvraag voor u verzorgen. Alle vouchers kunnen doorlopend, zolang de voorraad strekt, worden aangevraagd.

http://www.pnoconsultants.nl/news/voucherregeling-internationaal-ondernemen?utm_medium=email&utm_campaign=Subsidieflits&utm_content=24+november&utm_term=WBSO+pro-forma&utm_source=Abonnees


 
Het ILO-net is onderdeel van de institutenorganisatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Jacqueline de Jong