Bedrijf aanmelden

U kunt uw bedrijf aanmelden; u wordt dan in contact gebracht met de ILO die u informatie kan verschaffen over  relevante Calls for Tender. Ook zult u regelmatig uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten in het kader van Big Science.

Tevens kunt u zich hier aanmelden voor een pagina in de ILO-net bedrijvenbrochure (company brochure).

 
Bedrijf 
Achternaam contactpersoon 
Voornaam contactpersoon 
E-mailadres 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Opnemen in de bedrijvenbrochure 
Vul het volgende in inthfl Help ons om SPAM te voorkomen
    

 


 The ILO-net is part of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

      
Contact:

ILO-net coordinator:
Gerard Cornet


Backoffice manager:
Margo Steer